Adobe Premiere

Ostoros Ágnes:

Ismerkedés az Adobe Premiere 6.0 vágó-programmal.

(A leírás 2007-8-ban készült, tehát bizonyos értelemben elavult. De a Premiere-ben az is nagyszerű, hogy a fejlesztők a program logikáját mindvégig megtartották, így nagyon sok minden ma is érvényes.)

A leírást saját tapasztalataim alapján írtam, letölthető és másolható. Remélem, hasznotokra válik. Úgy emlékszem, hogy a PC Magazinban egy-két évvel ezelőtt megjelent az Adobe Premiere és az Ulead Media Studio korábbi verzióinak összefoglaló ismertetése Forgács Péter tollából. Érdemes megkeresni azt is.

A világ által elveszítve bolyongtam éppen az életben, másodszorra nem vettek fel a Képzőművészeti Főiskolára. Akkor is tudtam, hogy nem attól lesz valaki művész, hogy elvégzi-e a főiskolát vagy sem, de éppen ezért azt gondoltam (és ma is azt gondolom) hogy fel kellett volna venniük. Sőt azt gondolom, hogy mindenkit mindenhová fel kell venni, ahová jelentkezik, hiszen ez a legkisebb akadály, amit valaha egy pályán le kell gyűrni.  Az esély, hogy ami egyáltalán megtanulható, azt megtanulhassa egy fiatalember, a legkevesebb, amivel a társadalom hozzájárulhat az emberek boldogságához, a legkevesebb, amit megadhatunk egymásnak. Szerencsére néhány intézménnyé hasonult egyeden kívül csak segítőkész felnőttel találkoztam pályám során mindvégig. Persze, amikorra a szakmában én is felnőtté váltam, addigra letették barátságos szülői maszkjukat és könyörtelen dzsungelháborúba kényszerítettek. A fenti sorok természetesen már a vágói pályára vonatkoznak. A sikertelen felvételi következményeként kialakuló kényszerszünet idején, átmeneti megoldásként valami munkát kellett találnom és így kerültem a tv-be /akkor még csak egy volt/ vágóasszisztensnek. Gondolom, aki nem próbálta, annak elképzelhetetlen, milyen az, amikor egy csatorna van. Annak az egynek a műsorai, közreműködői valóban szinte családi eseményként és családtagokként épülnek be az emberek életében. Azt hiszem tény, hogy mindenki nézte a tv-t, mindenkinek volt véleménye minden műsorról, de a „rossz” műsorokat is imádták az emberek, hiszen opponálásukkal a saját szuverenitásukat fejezhették ki. A választék bővülése, már ami a csatornák számát illeti, természetesen nem a szabadságot növelte meg, amennyiben műfajilag, vagy koncepcionálisan, világnézetileg nem növelte a választékot, hanem ellenkezőleg; a különállóságot, a magára-maradottság érzését hangsúlyozta és csoport-tudat csökkenéséhez vagy elveszítéséhez vezetett. Pontosabban az egyedüllétet el nem bírókat, ők a többség, kényszeríttette bele abba a közösségbe, amely ugyan nem hordozza minden ízében az ő értékrendjüket, de legalább nem kell egyes-egyedül opponálniuk. Ez a modell megfelel a diktatúra kori modellnek, azzal a különbséggel, hogy az opponensek ott hamarabb közös platformot találhattak és hamarabb erősödhettek meg. A demokrácia kori diktatúra jelen pillanatban megengedi ugyan a MÁSságot, de nem teszi lehetővé a MÁSok egymásratalálását és ezzel gyakorlatilag a megengedés pillanatában meg is cenzúrázza. Húszéves koromban kevésbeszédű ember voltam. Azt gondoltam, hogy az evidenciákat felesleges elmagyarázni, hiszen, akinek nem az, az úgysem fogja megérteni. Akinek meg az evidencia nem azt jelenti, mint nekem, az feltehetően hülye, hiszen az evidencia az egyedül értelmes gondolkodás konzekvenciája. Mondom, ezt gondoltam és ez kívülről beképzeltségnek hatott, noha egyszerűen csak egy magányos ember kétségbeesése volt. És mert ez az állapot nem tett lehetővé számomra semmiféle engedményt, sem mosolygós, sem barátságos nem voltam. A vágók akkori főnöke, akihez gyakornokként kerültem, úgy vitt körbe a vágók között, mint asszisztensnek teljesen alkalmatlan személyt. Meg is volt az eredménye, mert a vágók eme kommendálás hallatán húzódoztak maguk mellé venni engem. Szerencsémre egy nálam kevéssel idősebb és sikeres rendezőnő tüntetőleg vagy valódi szimpátiától vezérelve rábeszélte későbbi „főnökömet”, hogy vegyen maga mellé. Így lettem az ő asszisztense, ugyan csak rövid ideig. Így kerültem be a Csak ülök… stábjába és így történt, hogy a következő évben a Színművészeti Főiskolára felvételiztem. Oda úgy vettek fel engem, az „utcáról” jöttet, ahogy nem vettek fel nem egyet, aki évek óta készült erre, aki erre tette fel az életét és akinek aztán a diploma nélküliség részben nehezítette a pályáját, részben rongálta az önbecsülését. Sokan ennek ellenére nem térültek el a pályáról. (mint ahogy én a mai napig festek. De a mai napig bármit odaadnék azért, ha a festő szakra járhattam volna.) A mondat lehetetlen magyartalansága a vallomás tétel lehetetlen voltával adekvát. (Ki akkor örült, ki kesergett – a diplománk, – egy hihetetlenül jó modorú televíziós főnök megfogalmazása szerint, kivénhedt picsák vécépapírja.) A 465-ös vágószoba, a 286-os melléken egy pici helység, földig érő fekete függönnyel, egy hatalmas és zajos monstrummal, ami a vágóasztal. Kézzel-lábbal hajtható szerkezet, ilyen-olyan sebességgel működik, legjobban egy Zetorra (az egy traktor) hasonlít.. Számomra nagyon meglepő volt, hogy a film egy szalag, amit egy másik, a vágóasztalnál kisebb monstrummal lehet elvágni és cellux-szal megragasztani, hogy a hangot külön vágjuk speciális ollóval, hogy ne pattogjon. És ferdén! És akkor elmehet a szinkron és nekem kell visszahozni. Órákig ültem az asztal és Györgyi bal oldalán, egy kényelmetlen széken és a kivágott egy-két kockákat vagy hosszabb darabkákat próbáltam értelmes rendben elhelyezni egy dobozban. Az értelmes rendnek az volt a lényege, hogy másnap vagy lehet, hogy egy fél óra múlva az előbb levágott darabkát azonnal vissza tudjam adni, hiszen vissza kellett tenni. Aztán ismét kivenni és ismét visszatenni, egy kockával többet vagy mégis kevesebbet levágni, egészen addig, míg nem lesz tökéletes az átmenet, a vágás a két snitt között. De honnan tudják, hogy mikor tökéletes? Néztem, ahogy ide-oda járatja az asztalt, ugyanazt az 1-2 mp-es darabot nézi lejátszásban és visszafelé, és nagyon keres valamit. Aztán ha megtalálta és elvágta, még jobban visszamegy és nekifutásból nézi meg azt a szakaszt. Egyszer különösen sokat foglalkozott egy snittel, egy totál volt, parasztudvaron az istállóból éppen kivezettek egy lovat, az udvaron az emberek jöttek mentek, igazán minden szempontból érdektelen kép volt. A főhős mindennapjainak ábrázolásához való montázs egy részeként volt rá szükség. Ne legyen túl hosszú, ne legyen túl rövid és simuljon bele a montázsba. A simuljon szó ma a mesterséges és szinte észrevehetetlen átmenetek világában anakronisztikusan hangozhat, de valóban a jó vágás nem zökkenti ki a nézőt a folyamatból és a képváltásokat meglepődés nélkül, valóságos folyamatként érzékeli. Aztán a ló felágaskodott és Györgyi visszatekerte, és megint felágaskodott és megint visszatekerte és hirtelen megértettem, hogy egy olyan pontot keres, egy eredőt, amely a kép belső mozgásainak egy kiegyensúlyozott pontja, az a pont ahonnan a következő snitt ugyanilyen módon kiegyensúlyozott pontja ennek a láthatatlan belső ívnek a fennakadás nélküli folytatása. A megértésnek ettől a pillanatától tudok vágni. Tudom, hogy minden képnek van egy belső metronómja, amely valamilyen ütemezésben beilleszthető két-három snitt ill. az egész film képeinek ritmusába. Ez a ritmus lehet a valóság vagy a képzelt valóság ritmusa. Ha ezeken a pontokon vágok, akkor az a béke, ha ezek ellenében, akkor az a háború. Természetesen ez a vágásnak egy igen szubjektív megközelítése, már ami a fogalmazást illeti. Hiszen tényszerűen azt mondhatom, hogy a kockák illeszkedésétől kezdve a jeleneten belüli képcsoportosításon át, a filmen belüli jelenet átcsoportosításig minden vágás. A mozgás képen való rögzítésének számos ismert módja van, csakúgy, mint a rögzített kép feldolgozásának. A technika fejlődésével egyik módszer leváltja vagy kiegészíti a másikat.  A cél: a fényképezéskor ill. a filmfelvételkor keletkező kép minőségének, felbontásánakelérése ill. megközelítése (vagy megkerülése). Az analóg (vagy lineáris, vagy elektronikus képrögzítés) egyszerűbben szalagos felvétel, mint a nevéből is érthető, egymás után, mágneses szalagon rögzíti a képre vonatkozó információkat, sorokat. Ezekről az eredetileg rögzített szalagokról bejátszva a felvételeket, egy felvevőgépben lévő kazettára vágják össze a végterméket, aminek a megváltoztatása, csak a művelet újrakezdésével lehetséges a minőség romlása nélkül. Természetesen a felvevő, lejátszó apparátusok és a kazetták fejlesztése eredményeképpen egyre több, de véges számú átírás lehetséges szemmel észrevehető változás nélkül. A számítógép beiktatása a film és műsorkészítés folyamatába újabb eredményeket hozott. A számítógépbe bekerült anyag, azon belül történő bármilyen változtatása, kiegészítése, effektekkel való manipulálása, feliratozása stb.,- lévén virtuális valóság- a beírthoz képest semmiféle veszteséget nem szenved, sőt gyakran a felvétel során előadódott hibák korrigálhatóak, elveszettnek tartható anyagok menthetőek meg. Az eszköz szerencsés visszahatásaképpen pedig a rögzítési lehetőségek is bővültek és a digitális felvevők megjelenésével, akár a kamerában történő vágás és utómunka is lehetségessé válik. Ez esetben persze nyilván nem kamerának fogjuk nevezni az eszközt, hanem majd valaki kitalál egy szellemes elnevezést. A felvételek a beírás (digitalizálás, „kepcsörölés” /capture/) során valamilyen tömörítési eljárással  válnak  a számítógép számára értelmezhető adattá. Ezen tömörítési codekek viharos gyorsasággal fejlődnek, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy egyre kisebb helyen, egyre jobb minőségben tárolhatjuk a fájlokat. (Általában AVI kiterjesztésű fájlokról van szó, ha PC-re gondolunk.) De, mert nem minden számítógép PC és néha nem is számítógépnek hívják azt az editáló egységet, ami a gyanútlan vágót kísértetiesen emlékezteti egy számítógépre, minden munka megkezdése előtt legyen az első dolog, hogy a gép karbantartóját (rendszergazda) kifaggatjuk a gép kis trükkjeiről, már ami a beírást és a kiszámolás (render) mentes vágás lehetőségeit illeti. A továbbiakban úgy veszem, hogy a számítógépre vonatkozó kifejezések, a Windowsban használatos megoldások stb. minden olvasó számára ismertek és külön magyarázatra nem szorulnak. Ha mégsem így lenne, és kérdések merülnének fel, akkor természetesen megpróbálom elmagyarázni. A munkát a program elindításával kezdjük. Az alábbi panelt, akkor láthatjuk, ha rákattintottunk a szoftver parancsikonjára, ami mondjuk az Asztalon található. Ha nem ott van, akkor a programok listából szedhetjük elő, ha még ott sincs, akkor az Intézőben kereshetjük.

intéző

A baloldali, előválasztó ablakból kattintással választhatjuk ki a felvételi és beírási technikánknak leginkább megfelelő projectet. A lista hossza függ a gépben lévő digitalizáló kártyák számától és a ki- és bemenetek számától. Jobb oldalon a Custom gomb segítségével ízlés szerint további variációkat csiholhatunk ki, melyeket el is menthetünk, majd be is tölthetünk. Mindezeket kihagyva az Openre kattintva, (ha már a múlt héten elmentettük a projectünket) rögtön elkezdhetünk dolgozni. Egy szó a szévekről és lódokról. Minden, amit alkotunk a programban, kezdve valamilyen átmenet aritmiájától, egy bonyolult mozgatáson át, a felirat színéig; elmenthető és egy újabb clip (snitt) esetén arra ráhúzható. Valamint: minden szolgáltatás, amit a Windowsban megszoktunk; működik. Másolás, beillesztés, áthúzások, jobb-gombkattintással helyi menü stb. Végső szükségben a Súgó, vagy a szoftver-könyv.

szoftver

testreszabás

A programban a panelek az Options választásával (jobb gomb a panel kék ill. szürke sávján) tetszés szerint változtathatóak. A méretváltoztatásokra a jobb elhelyezés érdekében lehet szükség, az ikonok kirajzolása túlterhelt gép esetén csak tovább nehezíti a munkát. Bizonyos listák, melyekből hihetetlenül sok van, csak a munka egy meghatározott szakaszában kellenek. Ha valami eltűnt és nem akar előkerülni, akkor érdemes a hozzátartozó feladatot elindítani, (pl. a space billentyű indítja a lejátszást, tehát a felszívódottprewiew ablak visszajön) vagy a Window ablak Hide kezdetű soraira kattintani. Egyszeriben Show-vá válnak.

megjelenés

A Bin nevű panelen, ami nem más, mint egy könyvtár, amelyben újabb könyvtárak, polcok, (dobozok!) hozhatók létre, kezdhetjük a munkát.

bin

A jobb oldali üres lapra duplán kattintva ill. a File pont alól az Open-t választva kereshetjük meg a winchesteren a fájljainkat. AzImportra kattintva egész mappákat is importálhatunk, amelyek az én tudomásom szerint nem frissülnek. Ez azt jelenti, hogyha a programon kívül mentünk bele egy képet vagy avit stb., a program újraindításakor sem jelenik meg a binben. Ha valakinek erre nézve más tapasztalata van, kérem, hogy feltétlenül jelezze nekem. A vágósztalra (Timeline) többféleképpen juthat a clip. Természetesen leggyorsabb módszer, ha egyenesen odahúzzuk a megfelelő helyre, az elejét megfogva betoljuk a kívánt indítási pontig. A végét megfogva pedig betoljuk a snitt kívánt végpontjáig. A Timeline panel bal alsó sarkában lévő gombokkal szabályozhatjuk, hogy a kép és hang együtt maradjon-e a mozgatás során, hogy az egymás után illesztett darabok kockapontosan illeszkedjenek egymáshoz stb. Itt található a Timeline időfelbontására vonatkozó menüsor is.

menü

A Timeline bal felső sarkán pedig a vágáshoz szükséges eszközök vannak. A nyíl, amely a kijelöléshez szükséges és a clip különböző pontjain a funkcióváltozásnak megfelelően változtatja az alakját. A clip közepén marokká válva máshová tehetjük a clipet, a szélein piros fogantyúként a hosszát változtathatjuk. A Timeline időskáláján húzva lefelé mutató fekete háromszögként a kurzor mozgatásához használhatjuk. És még itt maradva; a próba (prewiew) hosszát is itt alakíthatjuk. Duplán kattintva a panel felső sínjére a sárga csíkkal lefedett területeket játssza le a program az enter gomb megnyomásával, ill. ha szükséges, kezdi kiszámolni. A sárga csík hossza az elején és végén található fogantyúk eltolásával változtatható. A kijelölés teljes egészében is elmozdítható. A Navigátor panel is segít az eligazodásban. Jól emlékszem, hogy a vágóasztal működésének elsajátítása kb. 10 perces feladat volt, bár a gyorsan forgó tárcsák közötti biztonságos mozgás begyakorolása kívánt pár napot. Ha rosszul nyúltam egy fékezhetetlenül forgó filmtekercshez, elvághattam a kezem. Az asztal működésének legbonyolultabb tudnivalója volt, hogy az első vagy második hangtárcsát hogyan kell kiiktatni a rendszerből. Milyen nagy dolognak tűnt, hogy villámgyorsan megértettem mindezt. Rátermettnek és tehetségesnek éreztem magam. Később a Beta pultok kezelésének tanulása közben csak bizonyos antitalentum kolléganőimhez képest lehettem rátermett, akik pályát módosítottak és világgá mentek a kudarcaik után. Olyan kevés sikerélményben volt részem, hogy a mai napig hajlamos vagyok a bétán való vágást alacsonyabb rendűnek tekinteni. A számítógépes vágás aztán megint visszaadta az önbizalmamat. A struktúrát nagyon hamar megértettem és a létrehozás gazdagsága kárpótolt a nehézségekért. A technológiák változása persze nemcsak a vágókat tette próbára. Nemcsak ezt a szakmát változtatta meg, lévén újfajta készségeket hívott elő és bizonyos régiektől eltekintett. A filmre dolgozó operatőrök egyik nagy erénye a vágó szemében, hogy a felvétel első kockája már komponált kép és az utolsónak szántat fel lehetett ismerni arról, hogy leállt a kamera. Mióta nem kell spórolni, a kazetta métereit számolatlanul lehet ellőni, a külső kényszer hatására kialakult fegyelem átadta a helyét a hanyagságnak. Sok-sok óra bizonytalan keresgélést, kaszálást néztem már végig, keresve az első hasznos kockát. De könnyen lehet, hogy ami egy hagyományos filmes szemlélettel nézve bűn, hamarosan erénnyé válik. Hiszen elrontott kompozíciókból is tökéleteset lehet csinálni a digitális beavatkozások segítségével. Mit nem mondok? Ki sem kell menni a forgatásra, hogy az ember egy komplett játékfilmet leforgasson. Elég egy jó 3D-s program, esetleg kell még pár makett. Talán mégis ezen fejlődéseknek hála inkább új műfajok születnek,  mint régiek olvadnak be vagy szűnnek meg. Én látom a különbséget a karcolódó drága anyagra forgatott film és a videó között. Nem egyiknek vagy másiknak javára-kárára, de különbségére. Tehát, ha a source, (ami a baloldali) monitor ablakban megtaláljuk és bejelöljük az általunk kívánatosnak ítélt első kockát és utolsó kockát, akkor ugyanezen ablak jobb alsó sarkában lévő két gomb valamelyikével inzertálhatjuk ill. rátehetjük a Timeline egyik sávjára. A record ablakban megadhatjuk a Target gomb választásával, hogy melyik sávra akarjuk tenni a képet és/vagy a hangot. Az inzert módban, ott ahol a kurzor áll elvágja és széttolja a Timeline-on már elhelyezett clipeket. Az overlay módben pedig az új clip hosszának megfelelően letakarja azokat. Nekem a számítógépes munkában az a vonzó többek között, hogy lehetőségem nyílik a saját módszereim alkalmazására viszonylag tág határokon belül. Én például nem használom a kétablakos megoldást, sőt általában csak a kimenő kép monitorát használom, azt nézem. A monitor ablakot egész pici állapotában szoktam tartani, hogy több helyem maradjon. A binből a clipeket közvetlenül a timeline-ra húzom, betolom elejét, végét. Ha több réteg van egymás felett, szétkapcsolom a képet és a hangot és tetszés szerint és nagyon gyorsan tudom a célszerűnek tartott helyre tenni. Még azt sem mondhatom, hogy érdemes előbb az alapokat megtanulni és aztán idővel gyorsítani vagy testre szabni. Biztos vagyok abban, hogy hozzám hasonlóan az évek óta ugyanezzel a programmal dolgozók között mindegyikünknek van olyan opció, amit ha nem szokott használni, fejtörést okoz. Tapasztalatom szerint, aki számítógépes vágó akar lenni, olyan sok időt kell, hogy eltöltsön a gép előtt, amennyi alatt tanmenet nélkül is éppoly jól fog tudni mindent, mintha betartott volna bizonyos haladási metódust. Az alsó ábrán látható ablakok, amelyek a clip-ekkel való munkát teszik lehetővé (jobbra fönt) a Tab gombbal eltüntethetők ill. visszahívhatók.

timeline

A video és audio sávokat tetszés szerint adhatjuk hozzá a Timeline-on találhatókhoz, a Timeline jobb sarkán lévő gomb megnyomásával.

track

A Video 1A és 1B sávok közé a program átmenetei közül (vagy, ha a kártyának van külön ilyen szolgáltatása, akkor azok közül is) választhatunk. Transitions panelen az ikont megfogva a két sáv közé húzzuk a trükköt.

trükk

Az átmenetre (kék) kattintva paraméterezhetjük azt.

paraméterek

A sávok rétegeket képeznek egymás fölött. A rétegek átlátszóak. Ha egy clip-et teszünk egy rétegre, akkor az letakarja az alatta lévőket. Hogy milyen mértékben és módon, azt szabályozhatjuk. A Videó 2, 3, 4, stb., sávokon lévő clip-ekre kattintva állíthatjuk be a Transparency-ájukat.

átlátszóság

átlátszóság 2

A File menüpont alatt találhatjuk New címen mindazokat a segédanyagokat, amelyek a munkához kellenek. Egy tetszés szerinti szín, mint kocka, színcsík, és a feliratok, Title. A programot általában kiegészíti még valamilyen feliratozó, amely sablonok alapján enged már kész design alapján választani. A Photoshop és After FX programok, vagy bármilyen más grafikus, FX, 3D, CG, stb programok felhasználásával tehetjük teljesen egyedivé a munkánkat.

felirat

A hang szerkesztést mixer és eszközök (fade tool) könnyítik meg. A keverési pontokat kijelölhetjük a clip-en (rubber band). A mixer beállítható csak olvasásra, csak írásra stb. és a hang is filterezhető.

hangkeverő

Most visszakanyarodom és a rendelkezésünkre álló eszközök részletes ismertetésébe kezdek. Azért nem egy gépkönyv módszerességével haladtam a leírással, mert úgy vettem észre, hogy érdemes előbb a szoftver programozók gondolkodását megismerni, hogy gyorsabban tudjuk elsajátítani egy program használatát. Ugyanis, ha már el tudjuk képzelni, hogy ő mit tudott elképzelni, mire lesz szükségünk a munka során, arra is hamar rájövünk, hogy hová tehette azt az eszközt. Nagyon gyakran bizonyos eszközök a legteljesebb mértékben feleslegesek, sőt a használatuk, körülményes megközelíthetőségük miatt esetleg kifejezetten lelassít bennünket. Nyilván, ha egy csíkon muszterelünk, vagy egy egyszerű vágási feladatunk van, sokkal gyorsabb ide-oda tenni nagyobb blokkokat akár, eszközváltás nélkül, mint letenni egyik eszközt, felvenni a másikat, vissza az egyiket stb. Mindenképpen ajánlatos a billentyűparancsokat ill. az egeret felváltva alkalmazni, ez is gyorsíthatja a munkát. Eleinte persze abszurdnak tűnik a mindenáron gyorsításra való törekvés egy ilyen gyors eszköz és egy ilyen lassú munka esetében, de némi rutin után már jól látszik, hogy a számítógép mindig más területeken gyorsabb, mint a felhasználó gondolatai.

A Timeline eszközei

kijelölés

Selection tool (V) Fekete nyíl, amellyel kattintva kijelölhetjük a clip-et ill., amely változtatja az alakját, amikor a clip egy bizonyos pontján valamilyen beavatkozásra van lehetőség. Piros fogantyúvá válik a clip elején és végén, jelezve, hogy rövidíthetjük vagy hosszabbíthatjuk a clip-et az eredetileg beírt hosszon belül maradva, így új kezdő ill. vége kockát adhatunk meg. A clip áttetszőségét, hang esetében a hangerejét szabályozhatjuk. Ilyen esetben mutató kéz alakját ölti fel. Marokká alakulva a helyváltoztatásban segít, fekete háromszögként a kurzor mozgatására használható. Tehát az alakjából következtethetünk arra, hogy milyen beavatkozásokra van lehetőségünk adott ponton ill., hogy ha valamit akarunk kezdeni a clip-pel, de a kurzor alakja nem változott meg, úgy tudható, hogy rossz helyen próbáljuk a változtatást végrehajtani.

Track Select Tool (M) A zárójelben lévő betű a billentyűparancsot jelenti, vagyis azt, hogy melyik betűt kell megnyomni a billentyűzeten ahhoz, hogy a kívánt eszközre váltsunk. Lévén, hogy például a soron következő eszköz többféle módon használható, négy állása van, négy különböző kijelölési formája létezik, tehát, hogy a negyediket elérjük háromszor kell lenyomnunk az „M” betűt. Az eszköztárból a legutolsónak használt eszköz ikonjára kattintva és nyomva tartva érhetjük el a megfelelőt.

Szaggatott vonallal körberajzolt négyzet

Olyan speciális kijelölés, amely csak az érintett területekre vonatkozik. Például összetartozó kép és hang esetében külön kezeli a hangot, ha csak azt jelöljük ki. Összetartozó, tehát linkelt, tehát szinkron hangos felvétel esetében a kijelölő nyíllal kattintva a kép és hang együtt mozog. A fenti eszközzel a kép és hangsávok között át kell húzni a jelet ahhoz, hogy mindkettőre vonatkozzon. A kijelölt területet el lehet mozdítani, de nem csinál helyet magának a Timeline-on. Csak szabad helyre lehet áttenni.

Egymást fedő két négyzet szaggatott vonallal körülhatárolt területen

A kijelölés képre, hangra vonatkozik, és az áthelyezett szakaszt vágásra illesztve helyet csinál magának. Virtuális clip néven, gyakorlatilag másolatként működik. Az eredeti helyén is ott marad.

Fekete nyíl szaggatott vonallal körülhatárolt területen

Egy réteget lehet mozgatni a clip-ekkel, a köztük lévő üres területekkel együtt. A kijelölés balról jobbra érvényesül, az elsőként érintett clip-től a Timeline egész hosszán át.

Két fekete nyíl szaggatott vonallal körülhatárolt területen

Az összes réteget lehet mozgatni a clip-ekkel, képekkel és hangokkal a köztük lévő üres területekkel együtt. A kijelölés balról jobbra érvényesül, az elsőként érintett cliptől a Timeline egész hosszán át. A „lelakatolt” sávokra vagy „lock”-olt clipeken természetesen nem érvényesíthetőek a fenti parancsok. Sávot, réteget lelakatolni a Timeline bal oldalán az adott sávra vonatkozó panelen lehet. Csak egy clip esetén jobb gombbal érhető el a

Lock parancs.

Rolling Edit Tool (P)

Két-két vastag nyíl jobbra-balra

Vágásra téve az eszközt, egyik clip-et a másik rovására lehet hosszítani vagy rövidíteni. Eközben a Timeline-on elfoglalt helyzetük nem változik.

Egy-egy vastag nyíl jobbra-balra

Vágásra téve egyik vagy másik clip (amerre a nyíl mutat!) rövidíthető vagy hosszabbítható miközben húzza maga után, változás nélkül a többit.

Egy-egy vastag nyíl jobbra-balra ferdén

Használatával nem a clip kezdő vagy vége kockája változik, hanem a clip sebessége.

Súlyemelő-tárcsa

Amennyit elvesz a clip egyik végéből, annyit tesz hozzá a másik végéhez, miközben a Timelime-on nem változik a helye.

Nyílvégű súlyemelő-tárcsa

Két clip közötti harmadik clip-et megfogva a megelőző és az utána következő be-és kilépő pontja változtatható.

Fade scissors tool (C) Egy penge

A kijelölt clip-et vágja el.

Dupla penge

Az összes egymás alatti réteget ugyanazon a kockán elvágja.

Olló

A réteg áttetszőségének mértékét megőrizve tesz jelet.

Hand tool (H)

A látványt változtatja, a clip-ek elmozdítása nélkül.

Zoom tool (Z)

Használata a Timeline-ra való ráközelítésben segít. Legkisebb egysége az egy frame, másik vége, amikor az egész projectet egybe láthatjuk a Timeline-on.

Cross fade tool (U) Két félkör egy függőleges két oldalán

Két egymásra átlapolódó clip között áttünést jelöl ki. A hangra vonatkozik. Az egyik sáv kijelölése után, az alatta vagy fölötte lévőre kattintva a kurzor felveszi az áttűnés kurzo-alakot és lekattintva automatikusan kiteszi a le-és felkeverési pontokat.

Két nyílhegy egy vízszintes alján és tetején

Az ív megváltoztatása nélkül lejjebb vagy feljebb húzható az áttűnés (keverés) mértékét jelölő két pont.

Egymásba kapcsolódó láncszemek

Az összetartozó hang és kép szétkapcsolására ill. ellenkezőleg, az össze nem tartozók összekapcsolására szolgál. Szinkronizálás, linkelés!

In point tool (N)

Balra hegyesedő vonalka
A clip-re kattintva, az érintett ponttól jobbra eső darabot hagyja meg. Ez a belépő pont.
Jobbra hegyesedő vonalka

A clip-re kattintva, az érintett ponttól balra eső darabot hagyja meg. Ez a kilépő pont.

A Help menüből hívható panelek

Mint bármelyik másik programban – amennyiben installálták a programmal együtt – mindazok a dolgok, amiket itt leírok, sőt nyilván még több is, igen szakszerűen, a program fejlesztői által kerül ismertetésre.

A Window menüből hívható panelek

(…amelyek a TAB billentyű megnyomásával egyszerre megjeleníthetők ill. eltüntethetők.)

Window options

Azon lehetőségek, amelyek a program ablakok testre szabását teszik lehetővé. Az ablakok kijelölő sávjára kattintva is elérhetők. Ha egy ablak aktív, akkor kék színű ez a kijelölő sáv, más esetben szürke. A billentyűparancsok mindig az aktív ablakban érvényesülnek.

Workspace

A beállítások az egész program munkafelületére vonatkoznak. Az almenük segítségével, egy gombnyomással átrendezhető a felület, megfelelően a kiválasztott feladat típusának. Az átrendezés, kiegészítve saját beállításainkkal, elmenthető és így a legközelebbi munkakezdéskor ezzel nem kell foglalkozni. A további pontok további panelek megjelenítésére ill. eltüntetésére vonatkoznak. Sajnos az érdemi munkát ez a sok kattinthatás nem segíti.

Commands

Én például ezt a lehetőséget soha nem használom. A lista az F gombokkal ill. a Fájl menüből hívható parancsokat tartalmazza. Tetszés szerint továbbiakkal kiegészíthető a következő módon: a panel jobb felső sarkában található fekete háromszögből nyílólegördülő menüt használva.

Navigator

A Timeline-on való közlekedést segíti. A zoom in ill out a + és – jelekkel ezen a panelen használhatók.

History

A project beállításaitól függően, hogy hány lépésre visszamenően, kattintásonként megőrzi az utasításainkat, ennek következtében az aktuális állásokat és így ha vissza akarunk térni egy korábbi szerkezethez, a megfelelő sorra kattintva, restaurálja az akkori állapotot.

Info

Az egyes clip-ekről megtudható összes információt tartalmazza, a bin panelen fellelhetőkkel megegyező módon. Itt jegyzem meg, hogy a bin ablakban megjeleníthető információk a beállításoktól függően a lehető legrészletesebbek. A List módot választva és ott a Window options-ban beállítva kérhetjük a programtól, hogy mely információkat mutassa mindig. Természetesen az aktuálisan éppen nem látható információk is előhívhatók egy következő beállítással. Tapasztalatom szerint azt is érdemes gyorsan tisztázni magunkkal, hogy melyek a számunkra elengedhetetlenül fontos adatok, mert a beállítási lehetőségek sokasága, sőt ezen sokaság sok helyről való elérhetősége abba a csalóka képzetbe ringathat bennünket, hogy az ezzel való foglalatoskodás elősegíti a mű elkészültét.

Effect controls

A V2 sávtól felfelé, a sávon lévő clip-re kattintva információkat tartalmaz arról, hogy a clip-en aktuálisan van-e valamilyen mozgatás, ill. a sávon elhelyezkedve milyen az áttetszősége. A Motion és Transparency a panelen kijelölhető és a setupra kattintva beállítható a kívánt értékre. Ha valamilyen egyéb trükk is van a clip-en és ez már a hangra is vonatkozik, pl. egy filter, annak az értékei is ellenőrizhetők ill. átállíthatók itt.

A Timeline menüből adható utasítások

Preview (enter)

Mint a nevéből is tudható: főpróba, vagyis minden olyan, amilyen az igazi is lesz. A kijelölt területet (egy sárga csík a Timeline-on) lejátssza. Ha a területen real time vagyis valós időben nem lejátszható trükköket is tartalmazó clip-ek vannak, akkor előzőleg kiszámolja, rendereli őket. A digitalizáló kártya lehetőségeitől függően ez a számolási idő hol hosszabb vagy rövidebb. Egy egyszerű, trükk-mentes feladat esetén a play, pl.: space billentyű megnyomása ugyanazt eredményezi. De a végleges kiírás előtt mindenképpen ajánlatos enterrel indítani, hogy ne a kiírás közben derüljön ki valami számolási hiányosság. A hangra vonatkozó trükkök kiszámolását ugyanezen a panelen a render audio-ra kattintva kezdeményezhetjük.

Ripple delete

A rákattintás után a kivágásra ítélt darabkát űr nélkül távolítja el. Használata a többsávos vágásnál fokozott elővigyázatosságot igényel a szinkronvesztés veszélye miatt.

Apply default transition

Minden programnak vannak olyan beállításai, amelyek használata során mindvégig érvényesülnek. Így be lehet állítani, hogy „alapértelmezésben” milyen hosszú legyen egy átmenet vagy egy képkockaként importált fájl stb. A munka során kitapasztalva, hogy számunkra mi a legelőnyösebb, ezeket az alapbeállításokat is átállíthatjuk. Ezek után a fenti opció kijelölésének az lesz az eredménye, hogy a Va és Vb sávok közé az előre meghatározott hosszúságú áttünést teszi.

Edge view

A clip-ek elején és végén megjelenít egy kis háromszöget, amelyhez elérve láthatjuk, hogy a beírt anyag elejére ill. végére értünk, ha további hosszabbításra lenne szükség, akkor újra kell kezdeni a beírást.

Snap to edges Sync selection

Ezek a pontok megfelelnek a Timeline bal alsó sarkán található ikonoknak, melyekről már volt szó a korábbiakban. Idemásolom: A Timeline panel bal alsó sarkában lévő gombokkal szabályozhatjuk, hogy a kép és hang együtt maradjon-e a mozgatás során, hogy az egymás után illesztett darabok kockapontosan, „sarkosan” illeszkedjenek-e egymáshoz stb. Itt található a Timeline időfelbontására vonatkozó menüsor is.

Add video track

…kezdetű soroktól lefelé a video-és audio sávok számát szabályozó pontok közül választhatunk. Minél több sávon dolgozunk, annál lassabb lesz a preview. Az általam ismert programok egyike sem kínál igazán kielégítő lehetőséget a trükkök beállítására és megtekintésére vonatkozóan. Ezt úgy értem, hogy kicsiny ablakokban, kényelmetlen fogantyúkkal, nem mindig valósághűen kell beállítanunk a trükk értékeit. Ilyenkor még inkább szükséges lenne, hogy gyorsan megnézhessük a beállításokat, hiszen lehet, hogy korrigálni kell, újra számoltatni stb. Az Altgomb nyomva tartása mellett, az egér bal gombjával lekattintva, az adott kockát képernyőméretben meg tudjuk szemlélni. A mozgásról így sem alkothatunk azonnali képet, de legalább a trükkök egyéb beállításait megnézhetjük. A többrétegű, bonyolult trükkök esetében ez sem egy utolsó szempont.

Set timeline marker

Az alábbi opciók az in és out jelek kitételére és törlésére vonatkoznak. A jelölés semmilyen akciót nem von maga után automatikusan. Jelet tenni lejátszás közben is lehet az I ill. O betűk megnyomásával. Jelek a clipre kattintva jobb gombbal is tehetők. A poster frame a feliratkészítésnél a felirat hátteréül beilleszthető.

Tehát a felirat készítés, háttérrel:

A kívánatos háttérképet tartalmazó clip-re duplán kattintva, megnyitjuk azt. A választott kockára a Mark button-t használva a 0-ás jelet tesszük. Ez a poster frame. A File menűből a New title pontot választjuk. A megnyíló ablakba az imént megnyílt ablakból áthúzzuk a clipet, pontosabban ezt a nevezetes kockát. Ezen már könnyűszerrel komponálhatjuk a feliratunkat, a feliratkészítés szokásos eszközeivel. Az Edit timeline marker pont alatt nevet adhatunk a jelünknek, kommentálhatjuk, sőt URL-t rendelhetünk hozzá. A jelek között előre-hátra a next (következő) és prev (előző)gombokkal közlekedhetünk.

A Clip menüből adható utasítások

Properties

Az aktuálisan kijelölt clipre vonatkozó összes információt tartalmazó panel. A számítógépbe való beírás során keletkezett adatokat rögzíti.

Set clip name alias

Felhasználása során átnevezhetjük a clipet. Az átnevezés csak a projecten belül érvényesül. Az eredeti név alapján a winchesteren továbbra is megtalálható a clip.

Add clip to project

Még nem használt clip-et hozzáadhatunk a projectünkhöz.

Insert at edit line

Overlay at edit line

Kétféle módon vághatunk a számítógépen. Az új clip-et a kurzor állásának megfelelően úgy helyezhetjük el a szerkesztő sávban, a vágóasztalon, hogy lefedje az addig ott elhelyezett clip-eket, vagy úgy, hogy széttolva a megfelelő kockánál; közé helyezze. Ha például egy dokumentum anyag esetében a hangot már megvágtuk, akkor a vágóképezés során az overlay üzemmódot kell választanunk, ha nem akarjuk, hogy a szinkront elveszítsük.

Enable clip on timeline

Be-és kikapcsolásával a clip láthatóságát vezéreljük.

Lock clip on timeline

Bekapcsolt állapotában semmiféle eszközzel nem mozdíthatjuk el a clipet a helyéről. Biztos sorrendeknél, szinkronizáláskor jól használható opció.

Unlink audio and video

Összetartozó kép és hang szétkapcsolására ill. ellenkezőleg használható. A linkelt kép és hang ha elmozdul egymáshoz képest kis piros nyíl jelenik meg a clip-ek végén. Az egeret rátéve az elmozdulás mértéke is kiíródik. A kiírásra kattintva korrigálja a hibát a program. Bevallom, hogy ezt a fajta kattintást nem mindig sikerül kiviteleznem. De, mert néhányszor már lehetséges volt, azt kell mondanom, hogy erre nem áll rá a kezem.

Video options

Maintain aspect ratio Aspect fill color Transparency Motion Frame hold Field options

Audio options

Audio gain Normal Duplicate left Duplicate right

Advanced options

Timecode Pixel aspect ratio

Interpret footage

Duration Speed

Open clip

Open master clip

Replace with source

Set clip marker

Go to clip marker

Clear clip marker

A Project menüből adható utasítások

Project settings

Project viewer

Remove unused clips

Replace clips

Automate to timeline

Export bin from projects Utilities

A Edit menüből adható utasítások
Undo

Redo

Cut

Copy

Paste

Paste to fit

Paste attributes

Paste attributes again

Clear Duplicate clip

Deselect all

Select all

Find Locate clip

Edit original Preferences

A File menüből adható utasítások

New project

New Bin

Storybord

Title

Universal counting leader

Bars and tone

Black video

Color matte

Offline file

Open Open recent file

Open recent project

Save

Save as

Save a copy

Revert Capture

Digitalizálás.

Az alábbi választások alapján, a Dv magnóról, kameráról, egyéb bejátszó eszközről történő beírás a winchesterre. Batch capture Edl vagyis time code lista, vágólista alapján csak a hasznos clip-ek betöltése. Helyszűke miatt jelentkező problémák megoldásakor fordulhat elő, hogy a ráhagyásokkal betöltött anyag kitörlése után, csak a vágott anyag snittjeit töltik vissza. Movie capture Stop motion Audio capture

Import File

Egyenként hívhatjuk be a projectbe a file-okat. Folder Egy egész mappa tartalmát beemelhetjük a projectbe. Project A Preferences alatt megadható számú project megnyitható az éppen aktuális projectbe. A Timeline-on a project elején, végén, ill. az aktuális kurzorpozíciónál nyitja meg a kívánt projectet.

Export clip

Movie A vezérelhető perifériákra való kiírás indítható innen.

Export timeline

Az exportálni kívánt darab opcióit, kiterjesztését, ill. helyét meg kell adni. Valóságos helyet foglal a winchesteren.

Movie

A timeline-on kijelölt szakasz .avi formátumban menthető.

Frame

A kurzor állásának megfelelő kocka állókockaként, .bmp ( a videókártyától függően a képformátum más kiterjesztésű is lehet, van /pl. a Matrox esetében;/ ahol a .tif –t nem kell kiszámolnia)formátumban menthető.

Audio

A kijelölt szakasz hangja .wav kiterjesztéssel menthető.

Print to video

A külső felvevő egységre vezérlés nélküli rögzítést tesz lehetővé.

Export to tape

A digitalizáló kártya által vezérelhető külső egységekre történő kiírást teszi lehetővé a szoftveren belül való vezérléssel.

File list

A beírás során rögzítésre került adatok, a számítógépben való elérési út alapján jelennek meg.

EDL

Különféle fogadó egységek számára olvasható timecode lista készítésére alkalmas a szoftver. Nyilván a beíráskor figyelembe kell venni, ha a végcél egy korrekt timecode lista, mondjuk beta montirozáshoz. Nem minden videókártya képes timecode-ot fogadni!

Advanced RealMedia export

Kész művünk az interneten többféle formában, többféle tömörítési eljárás felhasználásával válhat elérhetővé. Legelterjedtebb formátum az .rm kiterjesztésű Real Playerrel lejátszható video anyag. Az Adobe Premier a programon belül képes konvertálni .avi kiterjesztésű fájljainkat .rm kiterjesztésűvé. Az .rm kiterjesztésű fájlok elenyészően kis helyet foglalnak, de természetesen nem adás-minőségűek.

Get properties for

A projectben bárhol kijelölt clip-re vagy a számítógépben található bármelyik kompatibilis file-ra vonatkozó információt megkaphatjuk a használatával. A file-ra vonatkozó információ lekérése nem jelenti automatikusan a file megjelenítését a projectben.

Page setup

A kívánt kockát tartalmazó clipre duplán kattintva a nyomtatandó képet külön ablakban megjelentetjük és a nyomtatás szokásos folyamata szerint a nyomtatási paramétereket beállítjuk.

Print

A számítógéphez csatlakoztatott nyomtatón képet, timecode listát stb., nyomtathatunk.

Exit

Az exit megnyomásával a program bezárul.

vissza a lap tetejére

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Translate »